جزوه رنگ ها و پوشش های تبدیلی

جزوه دستنویس رنگ ها و پوشش های تبدیلی – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس رنگ ها و پوشش های تبدیلی جزو دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و باکیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Paint and Coating – Philip A. Schweitzer

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

پوشش های تیدیلی،اکسیداسیون آندی، فسفاته کردن، کروماته کردن،خوردگی، پوشش های شبه تبدیلی، الکترشیمیایی، فیزیکوشیمیایی، پاشش محلول،روانکاری، پلاریزاسیون، آندایزینگ، لایه پاسیو، شاخه کاتدی، شاخه آندی، آندایزینگ آلومینیوم، هوازدگی، لایه اکسیدی، افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش سختی، ضخیم سازی مصنوعی، پوشش مصنوعی، الکترولیت، انحلال ثانویه پوشش، پوشش های محافظ، خازن های الکتریکی، ضخامت پوشش، شیب انحلال فلز، روش گالوانواستاتیک، منحنی های پتانسیومتری، الکترلیت کلاس3، تشکیل لایه اکسید، تشکیل پوشش،ساختار لایه اکسید، شکست دی الکتریک، شرایط رشد یون، اکسیداسیون تزئینی، اسید بوریک، رنگی کردن اکسیدی، آب بندی لایه اکسید، کروماته کاری، مکانیزم فالدرو، خواص مقاومتی پوشش های کروماته، فسفاته کاری، فسفوفیلیت، پوشش های نازک، لایه نازک، فسغاته کاری ضخیم، پوشش رنگ، تکنولوژی رنگ، رنگ پودری، کتالیست، پلی استرن های غیر اشباع، پلیمریزاسیون، ایزوسیانات، رئولوژی، تنش برشی، کامپوزین، ویسکوزیته، منحنی جریان، اثر ویسکوزیته در پوشش رنگ ها، تبدیل ویسکوزیته، کشش سطح، مدل کسید-باکستر، اثر کشش در رنگ ها، تئوری چسبندگی،جاذبه الکترواستاتیک، اتصال مکانیکی، اتصال شیمیایی، روش تنسیل، روش اولتراسیون، روش اکواستیک، مکانیزم اندرسون، کوپروپلیکان، عقیده کوزولوشکی

این جزوه مجموعا دارای 79 صفحه و حجم  16 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

بیشتر بخوانیدجزوه رنگ ها و پوشش های تبدیلی

جزوه اکسیداسیون و خوردگی داغ

جزوه دستنویس اکسیداسیون و خوردگی داغ – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس اکسیداسیون و خوردگی داغ جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Introduction to High Temperature Oxidation of Metals – N. Bricks, Q. H. Meir

Corrosion of Alloys at High Temperatures – P. Hancock

Oxidation of Metals – C. K. Hamper

High temperature oxidation of metals –P.Kofstad

Oxidation of metals and alloys – D.L.Douglas

High temperature corrosion – R.A.Rapp, NACE

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مکانیزم های اکسیداسیون، سرعت پاربولیک اکسیداسیون، سرعت لگاریتمی اکسیداسیون، سرعت خطی اکسیداسیون، مورفولوژی لایه اکسیدی، نیمه هادی های منفی N type ، نیمه هادی های منفی P type ، اکسیداسیون خطی، اکسیداسیون لگاریتمی، سیستم های فلزی چند لایه، سیستم های فلزی لایه های ترد، سیستم های فلزی لایه های فرار، اثر ناخالصی ها، اکسیداسیون داخلی، اکسیداسیون آلیاژ ها، اکسیداسیون ناگهانی، سولفیداسیون در دمای بالا، کربوراسیون در دمای بالا، نیتریداسیون در دمای بالا، هالوژنیزاسیون در دمای بالا، پودرشدگی فلزات، فلاکسینگ بازی، فلاکسینگ اسیدی، خوردگی، حفاظت کاتدی، تنش مکانیکی، محصول واکنش، روشهای ارزیابی، کوره، پوسته اسیدی، اکسید های ضخیم، کاتیون ها، مقاومت لایه ها، تاثیر فشار در اکسیداسیون، ترمودینامیک اکسیداسیون، آنیون متحرک، مکانیزم های انتقال، کریستال های استوکیومتری، کریستال های غیر استوکیومتری، قانون دالتون، الکترون های مازاد، ترک خوردگی، مکانیزم های غالب، تئوری واگنر، تعادل ترمودینامیکی، ناخالصی در فلز اکسید، جهت گیری سطح، عیوب کریستال، انرژی آزاد، هسته های اکسیدی، تنش رشد، مارکرهای پلاتینی، تئوری مروک و پرزی بلسکی، کرومیوم، اکسیداسیون آلیاژ ها، خوردگی، عمق نفوذ، آلیاژ های پایه، دیفیوژن، آلیاژ های آهن کروم، سرعت نفوذ

این جزوه مجموعا دارای 165 صفحه و حجم  28 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

بیشتر بخوانیدجزوه اکسیداسیون و خوردگی داغ