بایگانی برچسب: دانلود ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات Prausnitz

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

 کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز – ویرایش سوم

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibriam 3rd edition

نویسندگان:John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria 3rd Ed-John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo-886pd12mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 886
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت