نوشته‌های با برچسب ‘شیمی معدنی’

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

دیدگاه‌ها برای Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer بسته هستند

حل المسائل کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Solution Manual for Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسندگان: Robert G. Mortimer

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 119
حجم فایل زیپ شده 3.15 مگابایت

***


Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer

دیدگاه‌ها برای Mathematics for Physical Chemistry – Robert Mortimer بسته هستند

کتاب ریاضیات برای شیمی فیزیک روبرت مورتیمر – ویرایش چهارم

Mathematics for Physical Chemistry 4th Edition

نویسندگان: Robert G. Mortimer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 261
حجم فایل زیپ شده 3.31 مگابایت

***


Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

دیدگاه‌ها برای Solution Manual for Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins بسته هستند

حل المسائل کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش ششم

Solution Manual for Inorganic Chemistry 6th ed

نویسندگان: Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 237
حجم فایل زیپ شده 4.5 مگابایت

***


Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins

دیدگاه‌ها برای Inorganic Chemistry – Duward Shriver, Peter Atkins بسته هستند

کتاب شیمی معدنی اتکینز و شرایور – ویرایش پنجم و ششم

Inorganic Chemistry 5th and 6th edition

نویسندگان: Duward Shriver, Peter Atkins, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

براین کتاب دو ویرایش موجود می باشد، ویرایش پنجم و ششم

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 851
حجم فایل زیپ شده 19 مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 901
حجم فایل زیپ شده 25.8 مگابایت

***


Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry – Glen Rodgers

بدون نظر

حل المسائل کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش 3

Solution Manual for Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-State Chemistry, Third Edition

نویسندگان: Glen E. Rodgers

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 133
حجم فایل زیپ شده 1.2 مگابایت

***


Descriptive Inorganic – Glen Rodgers

بدون نظر

کتاب شیمی معدنی توصیفی رودگرز – ویرایش 3

Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry, Third Edition

نویسندگان: Glen E. Rodgers

Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry, Third Edition - Glen E. Rodgers - 668pd30mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 668
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

***


Advanced Structural Inorganic Chemistry by Wai-Kee Li

بدون نظر

کتاب شیمی معدنی ساختاری پیشرفته

Advanced Structural Inorganic Chemistry

نویسندگان:Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak

Advanced Structural Inorganic Chemistry - Wai-Kee Li, Gong-Du Zhou, Thomas Mak - 688pd16mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 16مگابایت