جزوه کانی شناسی توصیفی صنعتی امیرکبیر

جزوه دستنویس کانی شناسی توصیفی

تدریس شده توسط  دکتر مقصودی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “کانی شناسی توصیفی” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

اجتماع بلور ها، ماکل، اندیس میلر، تشخیص فوری سیستم های بلوری، تعریف فرم، انواع فرم های بسته و باز، گروه فلدسپاتوئید، گروه سودالیت، گروه فلدسپات، ترکیب شیمیایی فلد اسپات، اپال، انواع ریزبلور کوارتس، انواع دانه ای یا گرانولال، انواع کوارتز، تکتوسیلیکات ها، گروه سیلیس، کانی های مشابه، فلوگوپید، بیوتیت، گروه میکا، تالک، گروه مونت موریلونیت، گروه ایلیت، گروه کانی های رسی، گروه کائولینیت، فیلوسیلیکات ها یا سیلیکات های ورقه ای، هورن بلند، گروه آمفیبول، ولاستونیت، پیروکسن های ارتوروبیک، گروه پیروکسن، کوردیریت، بریل، سوروسیلیکات ها، سیستم تبلور مونوکلینیک، توپاز، کیانیت، سیلیمانیت، آندالوسیت، گروه آلومینوسیلیکات ها، زیرکون، سیستم تبلور کوبیک، گروه الیوین، سیلیکات ها، مونازیت، فسفات ها، برات ها، ولفنیت، شئلیت، تنگستن ها و مولیبدن ها، آلونیت، سولفات های آبدار، آنگلزیت، آزوریت، گروه دولومیت، سروزیت، استرونسیانیت، گروه آراگونیت، گروه منگنزیت، گروه کولیت، کربنات ها، سیلوئیت، کارنالیت، هالیت یا نمک طعام، منگانیت، هیدروکسید ها، کرومیت ها، اسپینل، مگنتیت، اورانینیت، دوتیل، پیرولوزیت، ایلمینیت، کوپزیت، هماتیت، اکسید ها، سولفوسالت ها، رالگار، کباتیت، کالکوپریت، سولفیت ها، گرافیت، گروه غیرفلزات، عناصر گروه پلاتین، الماس، طبقه بندی کانی ها

این جزوه مجموعا دارای 156 صفحه و حجم  42.6 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه کانی شناسی توصیفی صنعتی امیرکبیر

جزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه تایپ شده فلوتاسیون

تدریس شده توسط  دکتر محمد مهدی سالاری راد در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “فلوتاسیون” جزو دروس رشته مهندسی معدن و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در فهرست این جزوه در ادامه آمده است :

بازداشت کننده های ارگانیکی، فلوتاسیون نمک های کلسیم و باریون، فسفات ها، فلوئورید، شیلیت، فلوتاسیون آنگلزیت، فلوتاسیون سروزیت و گالن، مواد شیمیایی مورد مصرف در فلوتاسیون، آشنایی با خواص و پدیده های فیزیکوشیمیایی سطح، انواع پیوندها، پیوند اتمی مولکولی، پیوند یونی الکترووالانسی، پیوند  کوالانسی، پیوند  فلزی، پیوند  واندوالسی، پیوند هیدروژنی، فازهای مختلف در فلوتاسیون، خواص سطحی واز ها و فصل مشترک آنها، پدیده ترشوندگی، منشا بار سطحی در کانی ها، جانشینی شبکه ای، حلالیت ترجیحی یون ها، کلتورهای یونیزه شده، کلکتورهای کاتیونیک، کلکتور های آنیونیک، کلکتورهای غیر یونیک، مکانیزم جزب کلکتورها، انواع کف ساز ها، کف سازهای نوع آلکوکسی، بازداشت کننده های غیر ارگانیکی، بازداشت کننده های ارگانیکی، پلی ساخاریدها، پلی فنول ها، اترهای پلی گلیکول، اثر طول زنجیر هیدروکربنی کلکتور، اثر یونی فلورید بر سیلیکات ها، فعال کردن کوارتز، فلوتاسیون نمک ها، جداسازی اکسید های آهن از کوارتز

این جزوه مجموعا دارای 194 صفحه و حجم  تقریبی 53 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه فلوتاسیون دانشگاه صنعتی امیرکبیر