بایگانی برچسب: فیزیک خورشید

Physics of the Solar Corona by Aschwanden

 کتاب مقدمه ای بر فیزیک تاج خورشیدی (کرونا) آسچواندن – به همراه مسائل و پاسخ

Physics of the Solar Corona, An Introduction with Problems and Solutions

نویسنده: Markus Aschwanden

 کتاب مقدمه ای بر فیزیک تاج خورشیدی (کرونا) آسچواندن - به همراه مسائل و پاسخ  Physics of the Solar Corona, An Introduction with Problems and Solutions  نویسنده: Markus Aschwanden

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 942
حجم فایل زیپ شده 30 مگابایت

 

 

Solar, Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics – A. Carraminana

کتاب ارتباطات خورشیدی، ستاره ای و کیهانی بین فیزیک ذرات و اخترفیزیک

Solar, Stellar and Galactic Connections between Particle Physics and Astrophysics

نویسندگان: A. Carraminana , Francisco Guzman

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 305
حجم فایل زیپ شده 9.5 مگابایت