بایگانی برچسب: فیزیک محاسباتی و حل مسئله با استفاده از کامپیوتر لاندائو

Computational Physics – Rubin Landau, Manuel Páez

کتاب فیزیک محاسباتی و حل مسائل با استفاده از کامپیوتر لاندائو

Computational Physics , Problem Solving with Computers

نویسندگان: Rubin H. Landau , Manuel J. Páez , Cristian