جزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

جزوه دستنویس درس کنترل چند متغیره

تدریس شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

درس”کنترل چند متغیره” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد .جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم های کنترل چند متغیره، سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل غیرخطی، نمایش سیستم های خطی چند متغیره، قطب ها و صفرهای سیستم های چند متغیره، تحقق و کاهش مرتبه در سیستم های چند متغیره، دکوپله سازی با فیدبک حالت، عملکرد سیستم چند متغیره، محدودیت سیستم چند متغیره، طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، خطای مدل سازی و پایداری مقاوم، مهم ترین مشکل در MIMO ، تحلیل پایداری، توصیف ماتریس تابع تبدیل، ماتریس رزنبراک، آنتراکت، کاربرد MFD ، کاربرد اسمیت، فرم اسمیت مک میدن، صفرهای سیستم های چند متغیره، کاهش مرتبه معادلات فضای حالت غیر مینیمال، دکوپله سازی در سیستم های چند متغیره، لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری مرزی، اصل آرگومان، تابع تبدیل حلقه، قضیه نایکوئیست، روش نایکوئیست معکوس، قضیه گرش گورین، روش برش ماتریسی، هدف دکوپله سازی، روش ضرایب مارکوف، روش طراحی RGA ، شرایط پایداری در MIMO ، شرط تمامیت

این جزوه مجموعا دارای 187 صفحه و حجم  حدوداً 49 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه آزاد تهران

جزوه دستنویس درس کنترل دیجیتال

تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

درس”کنترل دیجیتال” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم یک ورودی، سیستم چند خروجی، اختلاف کنترل خطی و کنترل مدرن، توصیف حالت سیستم، معادله حالت سیستم LTI زمان گسسته، توصیف خطی سیستم های غیر خطی، ناحیه همگرایی، تصاعد هندسی، قضیه نایکوئیست، قصیه شنون، قضیه انتقال حقیقی، قضیه مقدار نهایی، مشتق گیری مختلط، تابع تبدیل لاپلاسی، تابع تبدیل پالسی، کنترل کننده خاص، گسسته سازی PID ، آزمون های پایداری، پایدار مرزی، جبران کننده LEAD ، صفر در بی نهایت، مکان هندسی در دیجیتال، تحلیل گذرا، تحلیل خطای حالت ماندگار، رسم مکان هندسی، طراحی سیستم های کنترل دیجیتال، مراحل طراحی LEAD در حوزه فرکانس، طراحی کنترل کننده دیجیتال LAG ، تحلیل کانونیکال کنترل پذیری، تحقق کانونیکال رویت پذیری، حل معادلات LIT زمان گسسته، گسسته سازی معادلات حالت زمان پیوسته، پایداری لیاپانوفی، پایداری داخلی مجانبی، قضیه BIBO ، تحقق آشکار پذیری، روش محاسبه بردار فیدبک حالت K ، فرمول آکرمن، طراحی روتیگر، روش محاسبه L ، پایداری حلقه باز، سیستم های سرو Cservo

این جزوه مجموعا دارای 179 صفحه و حجم  حدوداً 65 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه کنترل دیجیتال دانشگاه آزاد تهران