بایگانی برچسب: معماری

Computer Organization and Architecture – William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش نهم

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed

نویسندگان: William Stallings

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed - William Stallings - 792pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Computer System Architecture by Morris Mano

کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو

Computer System Architecture 3rd Ed

نویسندگان:M. Morris Mano

Computer System Architecture 3rd Ed-M. Morris Mano-524pd127mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 524
حجم فایل زیپ شده 127مگابایت

Solution Manual for Computer Architecture – John Hennessy, David Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری دیوید هنسی و دیوید پترسون – ویرایش چهارم

Solution Manual to Computer architecture: a quantitative approach-4th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.4مگابایت

 

Computer Architecture by John Hennessy, David Patterson

معماری کامپیوتری هنسی ، ویرایش 3و 4 و 5

Computer Architecture-3th ed,4th ed,5th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب ویرایش 3

فرمت pdf
تعداد صفحات 1142
حجم فایل زیپ شده 4.5مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش 4

فرمت pdf
تعداد صفحات 750
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش 5

فرمت pdf
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت