بایگانی برچسب: مغناطیس

College Physics by Raymond Serway,Jerry Faughn,Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی سروی – ویرایش نهم و دهم

توضیح اینکه ویرایش 10 هم تنها شامل جلد 1 می باشد.

College Physics – 9th and 10th edition

نویسندگان:  Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی سروی - ویرایش نهم College Physics نویسندگان: Raymond A. Serway, Jerry S Faughn, Chris Vuille

College Physics 10th ed - Raymond A. Serway, Chris Vuille - 608pd45mb

مشخصات کتاب ویرایش 9

فرمت pdf
تعداد صفحات 1185
حجم فایل زیپ شده 37 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش 10 – جلد 1

فرمت pdf
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

 

Engineering Electromagnetics by William Hayt,John Buck

 دانلود الکترومغناطیس مهندسی هایت – ویرایش هشتم

Engineering Electromagnetics

نویسنده: William Hayt, John Buck

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 12 مگابایت

 

 

Fundamentals of magnetism by Mathias Getzlaff

 دانلود كتاب مبانی مغناطیس گتزالف

Fundamentals of magnetism

نویسنده: Mathias Getzlaff

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 384
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

 

 

فیزیک هالیدی جلد الکتریسیته و مغناطیس به زبان فارسی

 کتاب فیزیک هالیدی ویرایش هشتم جلد دوم ( الکتریسیته و مغناطیس) به زبان فارسی

Fundamentals of Physics – Electricity and Magnetism

نویسندگان: Robert Resnick, Jearl Walker, and David Halliday


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 441
حجم فایل زیپ شده 17.7 مگابایت

 

 

Turbulence and magnetic field in astrophysics by Edith Falgarone,Thierry Passot

کتاب اختلال و میدام مغناطیسی در اخترفیزیک

Turbulence and magnetic field in astrophysics

نویسندگان: Edith Falgarone, Thierry Passot

 

مشخصات جلد اول

فرمت djvu
تعداد صفحات 462
حجم فایل زیپ شده 3 مگابایت

 

مشخصات جلد دوم

فرمت djvu
تعداد صفحات 454
حجم فایل زیپ شده 4.4 مگابایت

The Magnetic Universe Geophysical and Astrophysical Dynamo Theory by Gunther Rudiger and Rainer Holl

کتاب جهان مفناطیسی، نظریه دیناموی اخترفیزیکی و ژئوفیزیکی

The Magnetic Universe, Geophysical and Astrophysical Dynamo Theory

نویسندگان: Gunther Rudiger and Rainer Hollerbach

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 338
حجم فایل زیپ شده 11 مگابایت

 

Turbulence and Magnetic Fields in Astrophysics – Falgarone , Passot

کتاب تلاطم و میدان های مغناطیسی در اخترفیزیک فالگارونه

Turbulence and Magnetic Fields in Astrophysics

نویسندگان: Falgarone , Passot

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 462
حجم فایل زیپ شده 3.1 مگابایت

 

 

Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids – V. Antonov, B. Harmon, A. Yaresko

کتاب ساختار الکتریکی و خواص مگنتواپتیکی جامدات آنتونوف

Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids

نویسندگان: v. antonov, b. harmon, a. yaresko

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 545
حجم فایل زیپ شده 16.2 مگابایت

 

Classical Electricity and Magnetism by Wolfgang Panofsky,Melba Phillips

کتاب الکتریسیته و مغناطیس کلاسیک فیلیپس

Classical Electricity and Magnetism – 2nd Edition

نویسندگان: Wolfgang K. H. Panofsky , Melba Phillips


 

Electricity and Magnetism – Munir Nayfeh and Morton Brussel

کتاب الکتریسیته و مغناطیس نایفه

Electricity and Magnetism

نویسندگان: Munir H. Nayfeh and Morton K. Brussel

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 639
حجم فایل زیپ شده 20.2 مگابایت

***