بایگانی برچسب: مندل

Quantum Field Theory by Franz Mandl,Graham Shaw

کتاب نظریه میدان های کوانتومی مندل و شاو

Quantum Field Theory

نویسندگان: Franz Mandl, Graham Shaw


 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 368
حجم فایل زیپ شده 18.3 مگابایت

 

 

Optical Coherence and Quantum Optics by Leonard Mandel,Emil Wolf

 کتاب همدوسی اپتیکی و اپتیک کوانتومی

Optical Coherence and Quantum Optics

نویسندگان: Leonard Mandel, Emil Wolf

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 1190
حجم فایل زیپ شده 9.97 مگابایت