نوشته‌های با برچسب ‘مکانیک سیالات’

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibriam – John Prausnitz, Rudiger Lichtenthaler

بدون نظر

حل المسائل کتاب ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی سیالات پروزنیتز به زبان فارسی – ویرایش دوم و سوم

Solution Manual for Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibrium – 3rd Ed

نویسندگان:John M. Prausnitz, Rudiger N. Lichtenthaler, Edmundo Gomes de Azevedo

 این مجموعه شامل دو حل المسائل می باشد. حل المسائل ویرایش دوم به زبان فارسی می باشد.

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 195
حجم فایل زیپ شده 0.7 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 1.7 مگابایت

***


Solution Manual Mechanics of Fluids by Bernard Massey, John Ward

بدون نظر

حل المسائل کتاب مکانیک سیالات مسی

Solution Manual Mechanics of Fluids 8th ed

نویسندگان:Bernard Massey, John Ward-Smith


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 119
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت


Engineering Fluid Mechanics – Donald Elger, Barbara Williams

بدون نظر

کتاب مهندسی مکانیک سیالات الگر – ویرایش دهم

Engineering Fluid Mechanics 10th ed

نویسندگان: Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson

 

Engineering Fluid Mechanics 10th ed - Donald F. Elger, Barbara C. Williams, Clayton T. Crowe, John A. Roberson - 688pd80mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 688
حجم فایل زیپ شده 80 مگابایت


Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics – Bruce Munson, Donald Young

بدون نظر

 کتاب حل المسائل مبانی مکانیک سیالات بروس مانسون و دونالد یانگ – ویرایش سوم، پنجم و ششم

Solution Manual Fundamental of Fluid Mechanics 3rd, 5th and 6th edition

نویسنده: Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 204
حجم فایل زیپ شده 23.6 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1308
حجم فایل زیپ شده 98 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1326
حجم فایل زیپ شده 121 مگابایت

***


Solution Manual for Fluid Mechanics – Yunus Cengel, John Cimbala

بدون نظر

 حل المسائل کتاب مکانیک سیالات چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Solution Manual for Fluid Mechanics 1st and 3rd Ed

نویسنده: Yunus A. Cengel, John M. Cimbala

solution-manual-for-fluid-mechanics-3rd-edition-yunus-cengel-john-cimbala

مشخصات حل المسائل ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1445
حجم فایل زیپ شده 17.4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش اول

فرمت PDF
تعداد صفحات 1228
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***


Fundamentals of Fluid Mechanics by Bruce Munson, Alric Rothmayer, Theodore Okiishi

بدون نظر

 کتاب مبانی مکانیک سیالات مانسون – ویرایش هفتم

Fundamentals of fluid mechanics

نویسنده: Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

 کتاب مبانی مکانیک سیالات مونسون Fundamentals of fluid mechanics نویسنده: Bruce R. Munson, Alric P. Rothmayer, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch

مشخصات کتاب

فرمت pdf
زبان انگلیسی
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 27 مگابایت

 


Fluid Mechanics – Yunus Cengel

بدون نظر

 کتاب مکانیک سیالات یونس چنگل (یا همون سنجل) – ویرایش اول و سوم

Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications – 1st and 3rd edition

نویسنده: Yunus A. Cengel, John Cimbala

fluid-mechanics-fundamentals-and-applications-3rd-ed-yunus-cengel-john-cimbala-1024pd24mb

مشخصات کتاب ویرایش اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 2036
حجم فایل زیپ شده 22 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1031
حجم فایل زیپ شده 21.4 مگابایت

***