بایگانی برچسب: مکانیک

An Introduction to Mechanics by Daniel Kleppner, Robert Kolenkow

کتاب مقدمه ای بر مکانیک کلپنر

An Introduction to Mechanics 1st ed,2st ed

نویسندگان: Daniel Kleppner, Robert J Kolenkow

An Introduction to Mechanics 1st ed - Daniel Kleppner, Robert J Kolenkow - 570dj4mb

مشخصات کتاب ویراست اول

فرمت djvu
تعداد صفحات 570
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات کتاب ویراست دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 564
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

Engineering Mechanics,Statics by Anthony Bedford,Wallace Fowler

کتاب مکانیک و استاتیک مهندسی بدفورد

Engineering Mechanics, Statics 5th ed

نویسندگان: Anthony M. Bedford, Wallace Fowler

 

Engineering Mechanics, Statics 5th ed - Anthony M. Bedford, Wallace Fowler - 657pd50mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 657
حجم فایل زیپ شده 50 مگابایت

Solution Manual for Soil Mechanics by Craig

حل المسائل کتاب مکانیک خاک کرایگ

Solution Manual for Soil Mechanics, 5th edition

نویسندگان: R.F. Craig

 

Solution Manual for Soil Mechanics, 5th edition - R.F. Craig - 77pd2mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 77
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

 

 

Soil Mechanics by Craig

کتاب مکانیک خاک کرایج

Soil Mechanics, 6th edition

نویسندگان: R.F. Craig

 

 Soil Mechanics, 6th edition - R.F. Craig- 496pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 496
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

 

 

Solution Manual for Advanced Mechanics of Materials – Arthur Boresi, Richard Schmidt

حل المسائل کتاب مکانیک پیشرفته مواد بورسی – ویرایش ششم

Solution manual for Advanced mechanics of materials- 6th edition

نویسندگان: Arthur P. Boresi, Richard

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 493
حجم فایل زیپ شده 21مگابایت

***

 

Solution Manual for Mechanics of Materials – James Gere, Barry Goodno

حل المسائل کتاب مکانیک مواد جیمز گره – ویرایش هفتم و پنجم

Instructor’s Solutions Manual to Accompany Mechanics of Materials 5th an 7th edition

نویسندگان: James M. Gere, Barry J. Goodno

مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 299
حجم فایل زیپ شده 34 مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 950
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Mechanics of Materials by James Gere,Barry Goodno

مکانیک مواد جیمز گره

Mechanics of Materials- 6th ed,7th ed

نویسندگان: James M. Gere, Barry J. Goodno

Mechanics of Materials-7th ed-James M. Gere, Barry J. Goodno-1045pd20mb

مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 964
حجم فایل زیپ شده 13مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1045
حجم فایل زیپ شده 20مگابایت

 

 

Advanced Mechanics of Materials – Arthur Boresi, Richard Schmidt

کتاب مکانیک پیشرفته مواد بورسی ویرایش ششم

Advanced mechanics of materials-6th edition

نویسندگان: Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt

Advanced mechanics of materials-6th-Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt-690dj11mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 690
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

***

Statics – Meriam, Kraige

کتاب استاتیک مریام، ویرایش هفتم

 Engineering Mechanics: Statics – 7th edition

نویسندگان:  J. L. Meriam, L. G. Kraige

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 30مگابایت

 

Solution Manual for Elementary Mechanics and Thermodynamics – Norbury

 کتاب حل المسائل مکانیک و ترمودینامیک مقدماتی نوربوری

Solutions manual for elementary mechanics and thermodynamics

نویسنده: Norbury J.W.

 کتاب حل المسائل مکانیک و ترمودینامیک مقدماتی نوربوری Solutions manual for elementary mechanics and thermodynamics نویسنده: Norbury J.W.

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت