بایگانی برچسب: نظریه اعداد

Solution Manual for Elementary Number Theory – Kenneth Rosen

حل المسائل کتاب نظریه اعداد مقدماتی روسن – ویرایش پنجم و ششم

Solution Manual for Elementary Number Theory – 5th and 6th ed

نویسندگان:Kenneth H. Rosen

مشخصات حل المسائل ویراست ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 268
حجم فایل زیپ شده 2.2 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 240
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Elementary Number Theory – Kenneth Rosen

کتاب نظریه مقدماتی اعداد روسن – ویرایش ششم

Elementary Number Theory – 6th ed

نویسندگان: Kenneth H. Rosen

Elementary Number Theory - 5th ed - Kenneth H. Rosen - 766pd36mb


مشخصات کتاب ویرایش پنجم

فرمت PDF
تعداد صفحات 766
حجم فایل زیپ شده 36 مگابایت

***

Solution Manual for Elements of Information Theory by Thomas Cover, Joy Thomas

حل المسائل کتاب اصول نظریه اعداد کاور – ویراست اول و دوم

Solution Manual for Elements of Information Theory 1st and 2st ed

نویسندگان: Thomas M. Cover, Joy A. Thomas

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 198
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 367
حجم فایل زیپ شده 1.5 مگابایت