جزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

جزوه دستنویس درس کنترل چند متغیره

تدریس شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

درس”کنترل چند متغیره” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد .جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم های کنترل چند متغیره، سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل غیرخطی، نمایش سیستم های خطی چند متغیره، قطب ها و صفرهای سیستم های چند متغیره، تحقق و کاهش مرتبه در سیستم های چند متغیره، دکوپله سازی با فیدبک حالت، عملکرد سیستم چند متغیره، محدودیت سیستم چند متغیره، طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، خطای مدل سازی و پایداری مقاوم، مهم ترین مشکل در MIMO ، تحلیل پایداری، توصیف ماتریس تابع تبدیل، ماتریس رزنبراک، آنتراکت، کاربرد MFD ، کاربرد اسمیت، فرم اسمیت مک میدن، صفرهای سیستم های چند متغیره، کاهش مرتبه معادلات فضای حالت غیر مینیمال، دکوپله سازی در سیستم های چند متغیره، لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری مرزی، اصل آرگومان، تابع تبدیل حلقه، قضیه نایکوئیست، روش نایکوئیست معکوس، قضیه گرش گورین، روش برش ماتریسی، هدف دکوپله سازی، روش ضرایب مارکوف، روش طراحی RGA ، شرایط پایداری در MIMO ، شرط تمامیت

این جزوه مجموعا دارای 187 صفحه و حجم  حدوداً 49 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

جزوه درس کنترل مدرن

جزوه دستنویس کنترل مدرن

تدریس شده توسط دکتر سیاهی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

درس”کنترل مدرن” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. این محصول شامل دو جزوه می باشد. یکی از جزوات به صورت دستنویس و دیگری به صورت تایپ شده می باشند. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مقدمه ای بر سیستم های کنترل، سیستم زمان پیوسته و گسسته، کنترل دیجیتال، سیستم های خطی، سیستم علی، افزودن شرط علی، تعریف حالت state ، توصیف سیتم های غیر خطی، خطی سازی، جبر خطی، حل معادلات حالت، مدهای داخلی، پایداری سیستم ها، طراحی فیدبک حالت، کنترل بهینه، دستورات متلب، تبدیلات همانندی، سیستم های فرم قطری، قضیه کیلی هامیلتون، حل معادلات حالت سیستم های LTI ، تبدیل لاپلاس، حل معادلات حالت سیستم های LTV ، معادله کلی LTV ، سیستم SISO ، قطب های دکوپلر، فرم تجزیه کالمن، تعریف کنترل پذیری، تشخیص کنترل پذیری بر اساس فرم جردن، جدا کردن مدها، بررسی کنترل پذیری، سیستم های رویت پذیر، سیستم های پایدار، مد پنهان، آشکارپذیری، تجزیه سیستم های رویت ناپذیر، کنترل پذیری خروجی، کنترل پذیری تابعی، پایداری سیستم های LTI ، سیستم های اتونوموس، پایداری لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری نمایی، قضیه BIBO ،پایداری BIBO، روش خطی سازی لیاپانوفی، قضیه سنتر مانیفلد، نوشتن محقق، محقق های سیستم های SISO ، بلوک دیاگرام تحقق کنترل پذیری، تحقق کانونیکال رویت پذیری، تحقق سری موازی، پارامترهای مارکوف، تحقق سیستم SIMO، تحقق سیستم MIMO ، فیدبک حالت، دستورات متلب برای یافتن K ، فرمول آکرمن، طراحی ردیاب، اثر اختشاش در سیستم، سیستم حلقه بسته، لیونبرگر، ادامه دوگانی، طراحی همزمان فیدبک حالت وروتیگر، طراحی روتیگر مرتبه کاهشی، قضیه لاسال

جزوه دستنویس دارای 179 صفحه و حجم  40 مگابایت می باشد.

جزوه دستنویس دارای 100 صفحه و حجم  1 مگابایت می باشد.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

بیشتر بخوانیدجزوه درس کنترل مدرن