بایگانی برچسب: کتاب احتمال متغیر های تصادی و فرایندهای تصادفی پاپولیس

Probability, Random Variables and Stochastic Processes by Athanasios Papoulis,Unnikrishna Pillai

کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس

Probability, Random Variables and Stochastic Processes 4th ed

نویسندگان:Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai

Probability and Random Processes-Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker-608dj6mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 861
حجم فایل زیپ شده 26مگابایت