نوشته‌های با برچسب ‘کنت کرین’

Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

بدون نظر

 کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 2 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume2

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر

 

 


Introductory Nuclear Physics by Kenneth Krane

بدون نظر

کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای 1 کنت کرین به زبان فارسی

Introductory Nuclear Physics – Volume1

نویسندگان: Kenneth S. Krane

مترجم : ابراهیم ابوکاظمی – منیژه رهبر