نوشته‌های با برچسب ‘گلووینسکی’

Partial Differential Equations Modelling and Numerical Simulation by Roland Glowinski,Pekka Neittaa

بدون نظر

مدل سازی معادلات دیفرانسیل جزیی و شبیه سازی عددی گلووینسکی

Partial Differential Equations Modelling and Numerical Simulation

نویسندگان: Roland Glowinski,Pekka Neittaa