بایگانی برچسب: آنالیز

Solution Manual for Elementary Analysis – Kenneth Ross

حل المسائل کتاب آنالیز مقدماتی کنت راس – ویرایش دوم

Solution Manual for Elementary Analysis, The Theory of Calculus 2n ed

نویسندگان: Kenneth A. Ross

این حل المسائل شامل حل همه مسائل نمی باشد.

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 68
حجم فایل زیپ شده 0.4 مگابایت

***

Elementary Analysis – Kenneth Ross

کتاب آنالیز مقدماتی کنت راس – ویرایش دوم

Elementary Analysis, The Theory of Calculus 2nd ed

نویسندگان: Kenneth A. Ross

 

elementary-analysis-the-theory-of-calculus-2n-ed-kenneth-a-ross-422pd2mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 422
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت

***

Solution Manual for Mathematical Analysis – Tom Apostol

حل المسائل کتاب آنالیز ریاضی آپستول

Solution Manual for Mathematical Analysis

نویسندگان: Tom M. Apostol

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات
حجم فایل زیپ شده 2.3 مگابایت

***

Mathematical Analysis – Tom Apostol

کتاب آنالیز ریاضیاتی آپوستل به زبان فارسی – ویرایش دوم

Mathematical Analysis, 2nd Edition 

نویسندگان: Tom M. Apostol

مترجم: ذکتر علی اکبر عالم زاده


این مجموعه شامل دو کتاب می باشد. یکی به زبان فارسی و یکی به زبان انگلیسی و هردو مربوط به ویرایش دوم می باشد.

Mathematical Analysis, 2n ApostolMathematical Analysis, Second Edition - Tom M. Apostol - 506pd8mb

 

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 763
حجم فایل زیپ شده 17 مگابایت

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 506
حجم فایل زیپ شده 8.8 مگابایت

***

An Introduction to Numerical Methods and Analysis by James Epperson

کتاب مقدمه ای بر آنالیز و روش های عددی ایپرسون

An Introduction to Numerical Methods and Analysis 2nd ed

نویسندگان:James F. Epperson

An Introduction to Numerical Methods and Analysis 2nd ed - James F. Epperson - 614pd22mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 614
حجم فایل زیپ شده 22مگابایت

Solution Manual for Introduction to real analysis by William Trench

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز حقیقی ترنچ

Solution Manual for Introduction to real analysis

نویسندگان:William F. Trench

Solution Manual for Introduction to real analysis-William F. Trench
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 230
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

Introduction to real analysis by William Trench

کتاب آنالیز حقیقی ترنچ

Introduction to real analysis

نویسندگان:William F. Trench

Introduction to real analysis-William F. Trench-613pd2mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 613
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Functional Analysis by Walter Rudin

 کتاب آنالیز تابعی رودین

Functional Analysis

نویسنده: Walter Rudin

 کتاب آنالیز تابعی  Functional Analysis  نویسنده: Walter Rudin

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 440
حجم فایل زیپ شده 2 مگابایت