بایگانی برچسب: حل المسائل

Solution Manual for Microeconomics – Michael Parkin

حل المسائل کتاب اقتصاد خرد مایچل پارکین

Solution Manual for Microeconomics

نویسندگان: Michael Parkin

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 77
حجم فایل زیپ شده 1 مگابایت

***

Solution Manual for Manifolds, Tensors, and Forms – Paul Renteln

حل المسائل کتاب منیفلدها، تانسورها و فرم های پائول رنتلن

Solution Manual for Manifolds, Tensors, and Forms, An Introduction for Mathematicians and Physicists

نویسندگان: Paul Renteln

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 170
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components – Marian Kazimierczuk

حل المسائل کتاب اجزای مغناطیسی فرکانس بالا Kazimierczuk – ویرایش دوم

Solution Manual for High-Frequency Magnetic Components 2nd ed

نویسندگان: Marian Kazimierczuk

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.3

***حل المسائل اجزای 

Solution Manual for Heat and Mass Transfer – Kurt Rolle

حل المسائل کتاب انتقال جرم و حرارت کورت روله – ویرایش دوم

Solution Manual for Heat and Mass Transfer 2nd Ed

نویسندگان: Kurt Rolle

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 86
حجم فایل زیپ شده 15 مگابایت

***

Solution Manual for Engineering Hydrology – Subramanya

حل المسائل کتاب مهندسی آب سوبرامانیا – ویرایش سوم

Solution Manual for Engineering Hydrology 3rd ed

نویسندگان: K. Subramanya

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 162
حجم فایل زیپ شده 11.4 مگابایت

***

Solution Manual for Design of Machinery – Robert Norton

حل المسائل کتاب طراحی ماشین نورتن – ویرایش پنجم

Solution Manual for Design of Machinery 5th ed

نویسندگان: Robert L. Norton

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Cost Accounting – Adolph Matz, Milton Usry

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی آدولف ماتز و میلتون آسری – ویرایش نهم

Solution Manual for Cost Accounting 9th ed

نویسندگان: Adolph Matz, Milton Usry , Lawrence Hammer

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 101
حجم فایل زیپ شده 2.1 مگابایت

***

Solution Manual for Control System Engineering – Bakshii

حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های کنترلی بکشی

Solution Manual for Control System Engineering

نویسندگان: U.A.Bakshi, V.U.Bakshi

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 232
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering – Thomas Kuehn, James Ramsey

حل المسائل کتاب مهندسی گرمایی محیط زیست Kuehn – ویرایش سوم

Solution Manual for Thermal Environmental Engineering (3rd Edition)

نویسندگان: Thomas H. Kuehn, James W. Ramsey, James L. Threlkeld

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 594
حجم فایل زیپ شده 124 مگابایت

***

Solution Manual for Medical Physiology – Arthur Guyton, John Hall

حل المسائل کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال – ویرایش 10

Solution Manual for Medical Physiology 10th ed

نویسندگان: Arthur C. Guyton, John E. Hall

توضیح اینکه این حل المسائل به زبان اسپانیایی می باشد.

solution-manual-for-medical-physiology-10th-ed-arthur-c-guyton-john-e-hall-800pd47-5mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 47.5 مگابایت

***