بایگانی برچسب: فردیناند بیر

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers by Ferdinand Beer, Russell Johnston

حل المسائل کتاب مکانیک برداری مهندسی (دینامیک)

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers, Dynamics 10th ed

نویسندگان:

Ferdinand Beer, Jr., E. Russell Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 2493
حجم فایل زیپ شده 47 مگابایت

حل المسائل کتاب مکانیک برداری مهندسی (استاتیک)

Solution Manual for Vector Mechanics for Engineers, Statics 10th ed

نویسندگان:

Ferdinand Beer, Jr., E. Russell Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1847
حجم فایل زیپ شده 45 مگابایت

ویرایش نهم این حل المسائل نیز با مشخصات زیر به سایت اضافه شد که مشخصات آن در زیر قید شده است که می توانید دانلود کنید

 فرمت  pdf
تعداد صفحات 181
حجم فایل زیپ شده 5.2

Vector Mechanics for Engineers, Statics and Dynamics by Ferdinand Beer, Russell Johnston

کتاب مکانیک برداری برای مهندسان فردیناند بیر

Vector Mechanics for Engineers, Statics and Dynamics 10th ed

نویسندگان:Ferdinand Beer, Jr., E. Russell Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell

Vector Mechanics for Engineers, Statics and Dynamics 10th ed - Ferdinand Beer, Jr., E. Russell Johnston, David Mazurek, Phillip Cornwell -1392pd86mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1392
حجم فایل زیپ شده 86 مگابایت