بایگانی برچسب: معماری

Computer Organization and Architecture – William Stallings

کتاب سازمان دهی و معماری کامپیوتری استالینگز – ویرایش نهم

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed

نویسندگان: William Stallings

Computer Organization and Architecture, Designing for Performance 9th ed - William Stallings - 792pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 792
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Computer System Architecture by Morris Mano

کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو

Computer System Architecture 3rd Ed

نویسندگان:M. Morris Mano

Computer System Architecture 3rd Ed-M. Morris Mano-524pd127mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 524
حجم فایل زیپ شده 127مگابایت

Solution Manual to Computer architecture by John Hennessy, David Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری هنسی ویرایش چهارم

Solution Manual to Computer architecture,a quantitative approach-4th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.4مگابایت

 

Computer Architecture by John Hennessy, David Patterson

معماری کامپیوتری هنسی ، ویرایش 3و 4 و 5

Computer Architecture-3th ed,4th ed,5th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب ویرایش 3

فرمت pdf
تعداد صفحات 1142
حجم فایل زیپ شده 4.5مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش 4

فرمت pdf
تعداد صفحات 750
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش 5

فرمت pdf
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت