بایگانی برچسب: کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال

Introduction to Probability and Statistics by William Mendenhall,Robert Beaver,Barbara Beaver

 کتاب مقدمه ای بر احتمالات و آمار مندنهال

Introduction to Probability and Statistics12th, 13th ed

نویسندگان:William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

Introduction to Probability and Statistics 13th ed-William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver-753pd46mb

مشخصات کتاب ویراست دوا7

فرمت pdf
تعداد صفحات 777
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت


مشخصات کتاب ویراست سیزدهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 753
حجم فایل زیپ شده 46مگابایت