بایگانی برچسب: کریستین

Computational Physics by Rubin Landau,Manuel Páez,Cristian

کتاب فیزیک محاسباتی و حل مسائل با استفاده از کامپیوتر لاندو

Computational Physics , Problem Solving with Computers

نویسندگان: Rubin H. Landau , Manuel J. Páez , Cristian