بایگانی برچسب: Abbas Emami Naeini

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini

حل المسائل کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین و عباس امامی – ویرایش چهارم و ششم

Solution Manual for Feedback Control of Dynamic Systems 4th ed, 6th ed

نویسندگان:Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami Naeini


مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 672
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 789
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت

Feedback Control of Dynamic Systems – Gene Franklin, Abbas Emami Naeini

کتاب کنترل عکس العمل سیستم های دینامیکی فرانکلین و عباس امامی – ویرایش سوم و ششم

Feedback Control of Dynamic Systems 3rd and 6th ed

نویسندگان: Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini

Feedback Control of Dynamic Systems 6th ed - Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini

مشخصات کتاب ویرایش ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 894
حجم فایل زیپ شده 26 مگابایت


مشخصات کتاب ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 396
حجم فایل زیپ شده 39 مگابایت