بایگانی برچسب: Allen Craig

Solution Manual for Introduction to Mathematical Statistics – Robert Hogg, Joseph McKean

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری هاگ

Solution Manual for Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig

Solution Manual to Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed-Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig-111pd4mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Introduction to Mathematical Statistics – Robert Hogg, Joeseph McKean

کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری رابرت هاگ – ویرایش ششم و هفتم

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed,7th ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed-Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig-719dj6mb


مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت djvu
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت