بایگانی برچسب: Allen Craig

Solution Manual to Introduction to Mathematical Statistics by Robert Hogg,Joseph McKean,Allen Craig

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری هاگ

Solution Manual to Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig

Solution Manual to Introduction to Mathematical Statistics 6th Ed-Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig-111pd4mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 111
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Introduction to Mathematical Statistics by Robert Hogg, Joeseph McKean, Allen Craig

کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری هاگ

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed,7th ed

نویسندگان:Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig

Introduction to Mathematical Statistics,6th ed-Robert V. Hogg, Joeseph McKean, Allen T Craig-719dj6mb


مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت djvu
تعداد صفحات 719
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت


مشخصات کتاب ویراست هفتم

فرمت djvu
تعداد صفحات 705
حجم فایل زیپ شده 7مگابایت