بایگانی برچسب: Athanasios Papoulis

Solution Manual for Probability Random Variables and Stochastic Processes by Athanasios Papoulis

حل المسائل کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس

Solution Manual for Probability, Random Variables and Stochastic Processes 3th ed,4th ed

نویسندگان:Athanasios Papoulis


مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت djvu
تعداد صفحات 678
حجم فایل زیپ شده 12.5مگابایت

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 186
حجم فایل زیپ شده 9.7 مگابایت

Probability, Random Variables and Stochastic Processes by Athanasios Papoulis,Unnikrishna Pillai

کتاب احتمال متغیر ها و فرایندهای تصادفی پاپولیس

Probability, Random Variables and Stochastic Processes 4th ed

نویسندگان:Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai

Probability and Random Processes-Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker-608dj6mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 861
حجم فایل زیپ شده 26مگابایت