بایگانی برچسب: Aufmann College Algebra and Trigonometry Solutions

Solution Manual for College Algebra and Trigonometry – Richard Aufmann, Vernon Barker

حل المسائل کتاب جبر دانشگاهی و مثلثات اوفمن

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry

نویسندگان:Richard Aufmann, Vernon Barker, Richard Nation

Instructor’s Solutions Manual of College Algebra and Trigonometry-Richard N. Aufmann, Vernon C. Barker, Richard D. Nation 940pd18mb


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 940
حجم فایل زیپ شده 18مگابایت