بایگانی برچسب: Badi Baltagi

Solution Manual for Econometrics by Badi Baltagi

حل المسائل کتاب اقتصادسنجی بالتاگی

Solution Manual for Econometrics 2rd ed,3rd ed

نویسندگان:Badi H. Baltagi

Solution Manual for Econometrics 3rd ed - Badi H. Baltagi-408pd4mb
مشخصات کتاب ویراست دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 367
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 408
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Econometrics by Badi Baltagi

کتاب اقتصادسنجی بلتاگی

Econometrics 3rd ed,4rd ed

نویسندگان:Badi H. Baltagi

Econometrics 4th ed - Badi H. Baltagi -410pd4mb
مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 392
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 410
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت