بایگانی برچسب: Barney Capehart

Solution Manual for Guide to Energy Management by Barney Capehart, Wayne Turner, William Kennedy, Klaus-Dieter Pawlik

حل المسائل کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت

Solution Manual for Guide to Energy Management, 3rd Ed,5rd Ed

نویسندگان:Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy, Klaus-Dieter E. Pawlik

Solution Manual for Guide to Energy Management, 3rd Ed - Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy, Klaus-Dieter E. Pawlik - 160pd4mb
مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 160
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

مشخصات کتاب ویراست پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 168
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

Guide to Energy Management by Barney Capehart, Wayne Turner, William Kennedy

کتاب راهنمای مدیریت انرژی کپهارت

Guide to Energy Management, 7th Ed

نویسندگان:Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy

Guide to Energy Management, 7th Ed - Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy - 660pd5mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 660
حجم فایل زیپ شده 5مگابایت