بایگانی برچسب: Charles Corrado

Solution Manual for Fundamentals of Investments by Charles Corrado,Bradford Jordan

حل المسائل کتاب مبانی حسابداری کورادو

Solution Manual for Fundamentals of Investments

نویسندگان:Charles J. Corrado, Bradford Jordan


مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 74
حجم فایل زیپ شده 0.2مگابایت

Fundamentals of Investments by Charles Corrado,Bradford Jordan

کتاب مبانی حسابداری کورادو

Fundamentals of Investments2rd Ed, 3rd Ed

نویسندگان:Charles J. Corrado, Bradford Jordan

Fundamentals of Investments, 3rd E-Charles J. Corrado, Bradford Jordan--1067dj6mb
مشخصات کتاب ویراست دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت

مشخصات کتاب ویراست سوم

فرمت djvu
تعداد صفحات 1067
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت