بایگانی برچسب: Charles Horngren

Solution Manual for Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

حل المسائل کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورن گرن – ویرایش ششم

Solution Manual for Cost Accounting 6th Canadian Edition

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

این مجموعه شامل دو حل المسائل است، یکی برای ویرایش ششم و دیگری برای یک ویرایش نامشخص.

مشخصات حل المسائل ویرایش ششم

فرمت PDF
تعداد صفحات 1241
حجم فایل زیپ شده 5.8 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نامشخص

فرمت PDF
تعداد صفحات 112
حجم فایل زیپ شده 752  کیلوبایت

***

Cost Accounting – Charles Horngren, Srikant Datar

کتاب حسابداری صنعتی چارلز توماس هورن گرن – ویرایش پانزدهم

Cost Accounting 15th ed

نویسندگان: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan

cost-accounting-15th-ed-charles-t-horngren-srikant-m-datar-madhav-v-rajan-960pd18mb

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***

Solution Manual for Financial Accounting by Walter Harrison, Charles Horngren

حل المسائل کتاب حسابداری مالی هریسون – ویرایش نهم و دهم

Solution Manual for Financial Accounting 9th and 10th edition

نویسندگان: Walter T. Harrison, Charles T. Horngren, C. William Thomas

 

مشخصات حل المسائل ویرایش ذهم

فرمت word
تعداد صفحات 75
حجم فایل زیپ شده 230 کیلوبایت

مشخصات حل المسائل ویرایش نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 56
حجم فایل زیپ شده 0.2 مگابایت

***

Solution Manual for Management and Cost Accounting – Alnoor Bhimani, Charles Horngren

حل المسائل کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani – ویرایش 5

Solution Manual for Management and Cost Accounting, 5th Edition

نویسندگان: Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 336
حجم فایل زیپ شده 1.6 مگابایت

***

Management and Cost Accounting – Alnoor Bhimani, Charles Horngren

کتاب مدیریت و حسابداری صنعتی Bhimani – ویرایش 4

Management and Cost Accounting, 4th Edition

نویسندگان: Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster

 

Management and Cost Accounting, 4th Edition - Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster - 988pd145mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 988
حجم فایل زیپ شده 145 مگابایت

***

Financial Accounting by Walter Harrison, Charles Horngren, William Thomas

کتاب حسابداری مالی هریسون

Financial Accounting 9th ed

نویسندگان: Walter T. Harrison, Charles T. Horngren, C. William Thomas

Financial Accounting 9th ed - Walter T. Harrison, Charles T. Horngren, C. William Thomas - 960pd36mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 960
حجم فایل زیپ شده 36مگابایت