بایگانی برچسب: Clive Fletcher

Solution Manual for Computational Techniques for Fluid Dynamics by Clive Fletcher, Fletcher

حل المسائل کتاب تکنیک های محاسباتی در مکانیک سیالات فلتچر

Solution Manual for Computational Techniques for Fluid Dynamics

نویسندگان:Clive A.J. Fletcher, C. A. Fletcher

Solution Manual for Computational Techniques for Fluid Dynamics - Clive A.J. Fletcher, C. A. Fletcher 266dj2mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 266
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

Computational Techniques for Fluid Dynamics by Clive Fletcher

کتاب تکنیک های محاسباتی در مکانیک سیالات فلتچر

Computational Techniques for Fluid Dynamics

نویسندگان:Clive A.J. Fletcher, C. A. Fletcher

Computational Techniques for Fluid Dynamics Vol 1 - 2nd ed - Clive A.J. Fletcher, C. A. Fletcher 417dj3mb
مشخصات کتاب جلد اول

فرمت djvu
تعداد صفحات 417
حجم فایل زیپ شده 1مگابایت

مشخصات کتاب جلد دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 494
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت