بایگانی برچسب: Computational Physics

An Introduction to Computational Physics – Tao Pang

کتاب مقدمه ای بر فیزیک محاسباتی تائو پنگ

An Introduction to Computational Physics

نویسنده : Tao Pang