بایگانی برچسب: Daniel Crowl

Solution Manual for Chemical Process Safety by Daniel Crowl, Joseph Louvar

حل المسائل کتاب ایمنی فرایندهای شیمیایی کراول

Solution Manual for Chemical Process Safety – fundamentals with applications 3rd ed

نویسندگان: Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 698
حجم فایل زیپ شده 60مگابایت

Chemical Process Safety fundamentals with applications by Daniel Crowl, Joseph Louvar

کتاب ایمنی فرایندهای شیمیایی کراول

Chemical Process Safety -fundamentals with applications 2nd ed

نویسندگان: Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar

Chemical Process Safety -fundamentals with applications 2nd ed -Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar-650pd10mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 650
حجم فایل زیپ شده 10 مگابایت