بایگانی برچسب: Daphne Koller

Probabilistic Graphical Models by Daphne Koller, Nir Friedman

کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques

نویسندگان: Daphne Koller, Nir Friedman

Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques - Daphne Koller, Nir Friedman - 1280pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1280
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

Instructor’s Manual for Probabilistic Graphical Models by Daphne Koller, Nir Friedman

حل المسائل کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

Instructor’s Manual for Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques

نویسندگان: Daphne Koller, Nir Friedman

این حل المسائل، همه مسائل کتاب را شامل نمی شود.

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 59
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت