بایگانی برچسب: Daphne Koller

Probabilistic Graphical Models by Daphne Koller, Nir Friedman

کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques

نویسندگان: Daphne Koller, Nir Friedman

Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques - Daphne Koller, Nir Friedman - 1280pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1280
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت

Solution Manual for Probabilistic Graphical Models – Daphne Koller, Nir Friedman

حل المسائل کتاب مدل های گرافیکی احتمالی کولر

Instructor’s Manual for Probabilistic Graphical Models, Principles and Techniques

نویسندگان: Daphne Koller, Nir Friedman

این حل المسائل، همه مسائل کتاب را شامل نمی شود.

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 59
حجم فایل زیپ شده 0.5مگابایت