بایگانی برچسب: David Lay

Linear Algebra and Its Applications by David Lay, Steven Lay, Judi McDonald

کتاب جبر خطی لای

Linear Algebra and Its Applications 4th ed

نویسندگان: David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald

Linear Algebra and Its Applications 5thed - David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald - 576pd11mb

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 576
حجم فایل زیپ شده 11مگابایت

 

Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications by David Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald

حل المسائل کتاب جبر خطی و کاربردهای لای

Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications 4th ed

نویسندگان: David C. Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald

 Instructor Solutions Manual for Linear Algebra and Its Applications 4th ed - David C. Lay, Thomas Polaski, Judith McDonald - 485pd8mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 485
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت