بایگانی برچسب: David Patterson

Computer Organization and Design by David Patterson, John Hennessy

سازمان دهی و طراحی کامپیوتری پترسون – ویرایش 4 و 5

Computer Organization and Design, 4th and 5th Edition

نویسندگان: David A. Patterson, John L. Hennessy

 

Computer Organization and Design, Fifth Edition -David A. Patterson, John L. Hennessy- 800pd29mb

مشخصات کتاب ویراست چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 914
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

مشخصات کتاب ویراست پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 800
حجم فایل زیپ شده 29مگابایت

 

 

Solution Manual for Computer Organization and Design – David Patterson, John Hennessy

حل المسائل کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتری دیوید پترسون – ویراست چهارم

Solutions Manual for Computer Organization and design 4th ed

نویسندگان: David A. Patterson, John L. Hennessy

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 228
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

 

Solution Manual for Computer Architecture – John Hennessy, David Patterson

حل المسائل کتاب معماری کامپیوتری دیوید هنسی و دیوید پترسون – ویرایش چهارم

Solution Manual to Computer architecture: a quantitative approach-4th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 65
حجم فایل زیپ شده 0.4مگابایت

 

Computer Architecture by John Hennessy, David Patterson

معماری کامپیوتری هنسی ، ویرایش 3و 4 و 5

Computer Architecture-3th ed,4th ed,5th ed

نویسندگان: John L. Hennessy, David A. Patterson

مشخصات کتاب ویرایش 3

فرمت pdf
تعداد صفحات 1142
حجم فایل زیپ شده 4.5مگابایت

 

مشخصات کتاب ویرایش 4

فرمت pdf
تعداد صفحات 750
حجم فایل زیپ شده 2مگابایت

مشخصات کتاب ویرایش 5

فرمت pdf
تعداد صفحات 856
حجم فایل زیپ شده 8مگابایت