بایگانی برچسب: David Rethwisch

Solution Manual for Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر مهندسی علوم سطح کالیستر – ویرایش هشتم

Solution manual Materials Science and Engineering, An Introduction

نویسندگان:  William Callister, David Rethwisch

مشخصات حل المسائل ویراست هشتم

فرمت pdf
تعداد صفحات 1146
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Materials Science and Engineering – William Callister, David Rethwisch

کتاب مقدمه ای بر مهندسی علوم سطح کالیستر – ویرایش هشتم

Materials Science and Engineering, an introduction 8th ed

نویسندگان:  William Callister, David Rethwisch

کتاب مقدمه ای بر مهندسی علوم سطح Materials science and engineering,an introduction نویسندگان: William Callister, David Rethwisch

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 22مگابایت