بایگانی برچسب: David Stirzaker

One Thousand Exercises in Probability by Geoffrey Grimmett,David Stirzaker

کتاب هزار تمرین در احتمال گریمت

One Thousand Exercises in Probability

نویسندگان:Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

One Thousand Exercises in Probability-Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker-450dj4mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 450
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Solution Manual for Probability and Random Processes – Geoffrey Grimmett, David Stirzaker

حل المسائل کتاب احتمالات و فرایند های تصادفی گریمت

Solution Manual Probability and Random Processes -One Thousand Exercises in Probability

نویسندگان:Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

Solution Manual Probability and Random Processes (One Thousand Exercises in Probability)-Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker450dj4mb


مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 450
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

Probability and Random Processes – Geoffrey Grimmett, David Stirzaker

 کتاب احتمالات و فرایندهای تصادفی گریمت

Probability and Random Processes 3rd Ed

نویسندگان:Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker

Probability and Random Processes 3rd Ed-Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker-608dj6mb
مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 608
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت