بایگانی برچسب: Dennis Zill

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem – Dennis Zill

حل المسائل کتاب معادلات دیفراسیل به همراه مسائل مقدار مرزی دنیس زیل – ویرایش سوم

Solution Manual For Differential Equations With Boundary Value Problem 3rd ed

نویسندگان: Dennis G. Zill

 

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 400
حجم فایل زیپ شده 4.1 مگابایت

***

Solutions for Advanced Engineering Mathematics by Dennis Zill

دانلود حل المسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل

(دو کتاب یکی برای ویرایش دوم و یکی برای ویرایش سوم)

Solution Manual for Advanced Engineering Mathematics

نویسنده: Dennis Zill, Michael R. Cullen

مشخصات حل ویرایش سوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 965
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

مشخصات حل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 841
حجم فایل زیپ شده 5 مگابایت

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications – Dennis Zill, Patrick Shanahan

حل المسائل کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

Solution Manual for A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسندگان: Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 57
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

A First Course in Complex Analysis with Applications – Dennis Zill, Patrick Shanahan

کتاب گام نخست در آنالیز مختلط دنیس زیل

A First Course in Complex Analysis with Applications

نویسندگان: Dennis G. Zill, Patrick Shanahan

 

A First Course in Complex Analysis with Applications - Dennis G. Zill, Patrick Shanahan - 517pd4mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 517
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Solutions Manual for A First Course in Differential Equations by Dennis Zill

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل زیل

Solutions Manual for Zill’s A First Course in Differential Equations, 9th

نویسندگان: Dennis G. Zill -Brooks Cole

 

Solutions Manual for Zill's A First Course in Differential Equations, 9th - 228dj9mb

مشخصات کتاب

فرمت djvu
تعداد صفحات 228
حجم فایل زیپ شده 9مگابایت

 

 

A First Course in Differential Equations with Modeling Applications by Dennis Zill

گام نخست در معادلات دیفرانسیل به همراه کاربردهای مدل سازی زیل

A First Course in Differential Equations with Modeling Applications – 9th ed,10 th

نویسندگان: Dennis G. Zill

A First Course in Differential Equations with Modeling Applications - 9th ed - Dennis G. Zill - 426pd4mb

 

مشخصات کتاب ویراست نهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 426
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

 

 

مشخصات کتاب ویراست دهم

فرمت pdf
تعداد صفحات 480
حجم فایل زیپ شده 12مگابایت

 

 

Advanced Engineering Mathematics by Dennis Zill,Warren Wright

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته – ویرایش پنجم

Advanced Engineering Mathematics -5th

نویسندگان: Dennis G. Zill, Warren S. Wright

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1020
حجم فایل زیپ شده 76 مگابایت