بایگانی برچسب: Donald Askeland

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials by Donald Askeland

حل المسائل کتاب علوم و مهندسی مواد اسکلاند – ویرایش دوم و چهارم

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials 2nd and 4th edition

نویسندگان: Donald R. Askeland

Solution Manual for The Science and Engineering of Materials 4th-Askeland

مشخصات حل المسائل ویرایش دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات 662
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

مشخصات حل المسائل ویرایش چهارم

فرمت pdf
تعداد صفحات 662
حجم فایل زیپ شده 0.8 مگابایت

***

The Science and Engineering of Materials by Donald Askeland

کتاب علوم و مهندسی مواد اسکلند

The Science and Engineering of Materials 3rd ed

نویسندگان: Donald R. Askeland

The Science and Engineering of Materials 3rd ed - Donald R. Askeland-870pd54mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 870
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت