بایگانی برچسب: Donald McQuarrie

Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

کتاب مکانیک آماری مک کواری

Statistical Mechanics

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

Statistical Mechanics - Donald A. McQuarrie - 657dj9mb

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 657
حجم فایل زیپ شده 9 مگابایت

***

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald McQuarrie

حل المسائل کتاب مکانیک آماری مک کواری

Solution Manual for Statistical Mechanics – Donald A. McQuarrie

نویسندگان: Donald A. McQuarrie

 

مشخصات کتاب

فرمت PDF
تعداد صفحات 54
حجم فایل زیپ شده 0.5 مگابایت

***

Solution Manual for Physical Chemistry – Donald McQuarrie, John Simon

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک مک کواری

Solution Manual for Physical Chemistry, A Molecular Approach

نویسندگان: Donald A. McQuarrie, John D. Simon, Heather Cox

 

Solution Manual for Physical Chemistry, A Molecular Approach - Donald A. McQuarrie, John D. Simon, Heather Cox - 1038pd25mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1038
حجم فایل زیپ شده 25 مگابایت

***

Physical Chemistry – Donald McQuarrie, John Simon

کتاب شیمی فیزیک مک کواری

Physical Chemistry, A Molecular Approach

نویسندگان: Donald A. McQuarrie, John D. Simon

 

Physical Chemistry, A Molecular Approach - Donald A. McQuarrie, John D. Simon - 1279pd18mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 1279
حجم فایل زیپ شده 18 مگابایت

***