بایگانی برچسب: Douglas Montgomery

Solution Manual for Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

حل المسائل کتاب آمار مهندسی مونتگومری – ویرایش چهارم

Solution Manual for Engineering Statistics, 4th Edition

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

 

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 356
حجم فایل زیپ شده 3.3 مگابایت

***

Engineering Statistics – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار مهندسی داگلاس مونتگومری – ویرایش 5

Engineering Statistics, 5th Edition

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele

 

Engineering Statistics, 5th Edition - Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma F. Hubele - 546pd6mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 546
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری – ویرایش 5

Solution Manual for Introduction to Statistical Quality Control 5th ed

نویسندگان: Douglas C. Montgomery

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 472
حجم فایل زیپ شده 4 مگابایت

***

Introduction to Statistical Quality Control – Douglas Montgomery

کتاب کنترل کیفیت آماری مونتگومری – ویرایش 5 و 7

Introduction to Statistical Quality Control – 5th and 7th edition

نویسندگان: Douglas C. Montgomery

Introduction to Statistical Quality Control 7th ed - Douglas C. Montgomery - 774pd13mb

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 774
حجم فایل زیپ شده 13 مگابایت

***

Solution Manual for Introduction to Linear Regression Analysis – Douglas Montgomery, Elizabeth Peck

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری – ویرایش پنجم

  Solution Manual for Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed

نویسندگان:Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Ann G. Ryan

Solution Manual for Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed - Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Ann G. Ryan - 164pd45mb
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 164
حجم فایل زیپ شده 45مگابایت

Introduction to Linear Regression Analysis – Douglas Montgomery, Elizabeth Peck

کتاب مقدمه ای بر آنالیز رگرسیون خطی مونتگومری

  Introduction to Linear Regression Analysis, 5th Ed

نویسندگان:Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Ann G. Ryan

9780470542811_cover.indd
مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 370
حجم فایل زیپ شده 18مگابایت

Solutions Manual Design and analysis of experiments – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب طراحی و بررسی آزمایش های مونتگومری

Solutions Manual Design and analysis of experiments 6th ed

نویسندگان: Douglas C Montgomery

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 371
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت

 

 

Design and analysis of experiments by Douglas Montgomery

کتاب آنالیز و طراحی آزمایش های مونتگومری

Design and analysis of experiments 8th ed

نویسندگان: Douglas C Montgomery

Design and analysis of experiments 8th ed -Douglas C Montgomery - 757pd3mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 757
حجم فایل زیپ شده 3مگابایت

 

 

Solution Manual for Applied Statistics and Probability for Engineers – Douglas Montgomery

حل المسائل کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان مونتگومری

دو کتاب برای حل ویرایش سوم

Solution Manual for Applied statistics and probability for engineers

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger

 

مشخصات کتاب اول

فرمت pdf
تعداد صفحات 157
حجم فایل زیپ شده 1.6مگابایت

مشخصات کتاب دوم

فرمت pdf
تعداد صفحات ….
حجم فایل زیپ شده 6 مگابایت

 

 

Applied statistics and probability for engineers – Douglas Montgomery, George Runger

کتاب آمار و احتمالات کاربردی مهندسی مونتگومری

Applied statistics and probability for engineers-5ed-6 ed

نویسندگان: Douglas C. Montgomery, George C. Runger

Applied statistics and probability for engineers-6 ed -Montgomery D.C., Runger G.C.-836pd10mb

مشخصات کتاب ویراست پنجم

فرمت pdf
تعداد صفحات 784
حجم فایل زیپ شده 6مگابایت

 

مشخصات کتاب ویراست ششم

فرمت pdf
تعداد صفحات 836
حجم فایل زیپ شده 10مگابایت