نوشته‌های با برچسب ‘download A First Course in String Theory by Barton Zwiebach’

A First Course in String Theory – Barton Zwiebach

بدون نظر

کتاب درس نخست در نظریه ریسمان – بارتون زویباخ

A First Course in String Theory

نویسنده : Barton Zwiebach