نوشته‌های با برچسب ‘download An Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics by J. R. Dorfman’

An Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics – J. R. Dorfman

بدون نظر

کتاب بررسی بی نظمی در مکانیک آماری غیر تعادلی

An Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics

نویسنده : J. R. Dorfman