نوشته‌های با برچسب ‘download Problems And Solutions Quantum Computing And Quantum Information by Yorick Hardy’

Problems And Solutions Quantum Computing And Quantum Information – Yorick Hardy, Willi-Hans Steeb

بدون نظر

کتاب مسائل و جواب ها در مبحث محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی هاردی

Problems And Solutions Quantum Computing And Quantum Information

نویسندگان : Yorick Hardy, Willi-Hans Steeb