بایگانی برچسب: download Steven Karris Numerical Analysis

Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets by Steven Karris

کتاب آنالیز عددی با استفاده از نرم افزار متلب استیون کاریس

Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets

نویسنده: Steven Karris