بایگانی برچسب: Ferguson Monte Carlo Methods

Monte Carlo Methods in Chemical Physics by David Ferguson,Ilja Siepmann,Donald Truhlar

کتاب روش های مونت کارلو در شیمی فیزیک فرگوسن

Monte Carlo Methods in Chemical Physics

نویسندگان: David M. Ferguson , J. Ilja Siepmann , Donald G. Truhlar