بایگانی برچسب: Frederick Bettelheim

Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Introduction to General Organic and Biochemistry 10th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell- 816pd36mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 816
حجم فایل زیپ شده 36مگابایت

Solution Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry by Frederick Bettelheim, William Brown

حل المسائل کتاب مقدمه ای بر آلی عمومی و بیوشیمی

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed

نویسندگان: Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell

Instructors Manual to Introduction to General Organic and Biochemistry 6th ed - Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell100pd4mb

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 100
حجم فایل زیپ شده 4مگابایت