بایگانی برچسب: George Tchobanoglous

Solution Manual for Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

حل المسائل کتاب مهندسی آب و فاضلاب جورج چوبان اوگلوس (متکف و ادی) – ویرایش 5

Solution Manual for Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5th ed

نویسندگان: Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 

مشخصات کتاب

فرمت pdf
تعداد صفحات 721
حجم فایل زیپ شده 6.5 مگابایت

***

Wastewater Engineering – Metcalf & Eddy, George Tchobanoglous

کتاب مهندسی آب و فاضلاب (متکف و ادی) جورج چوبان اوگلوس به زبان فارسی – ویرایش 4

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 4th ed

نویسندگان: Metcalf & Eddy Inc., George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel

 توضیح اینکه این مجموعه شامل کتاب می باشد، یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی. کتاب به زبان فارسی فصل های 7 تا 10 را پوشش می دهد

Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery 4th ed - George Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel - 1846pd54mb

مشخصات کتاب فارسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 548
حجم فایل زیپ شده 9.2 مگابایت

مشخصات کتاب انگلیسی

فرمت pdf
تعداد صفحات 1846
حجم فایل زیپ شده 54 مگابایت

***